PROPAK ASIA 2014  งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย งานนี้มี Exhibitor ร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,700 รายจาก 43 ประเทศ และยังมีซุ้มนานาชาติอีก 12 แห่งจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำมากมาย อาทิ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา

ทางบริษัทได้เข้าร่วมในงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2557 โดยได้มีลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเครื่องจักร และ การสาธิตเครื่องเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทไฮเทค ฟู๊ด อีควิปเมนท์ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าชมบู๊ทของทางบริษัทมา ณ ที่นี้

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก (ENTER SITE)